Postaépület a Kibritől

Postahivatalok a terepasztalon

vollmer-vollmer-2415-karacsonyi-kihelyezett-posta-h0-

A posta nyomaival már a bibliában találkozunk, de még ennél is korábban részint, mondákból, részint történeti adatokból tudjuk, hogy Egyiptomban, Indiában és Kínában az uralkodóktól eredő hírek közvetítésére futárok voltak alkalmazva. De nevezetesebb szerepet játszott már a posta a perzsa és római birodalomban. Utóbbinál már kifejlett postaszervezet létezett, persze csak a kiváltságos egyesek, vagy osztályok nyertek engedélyt a posta használatára.

Középkor: A római postát ahogy a birodalmat is a népvándorlások söpörték el így az állami posták hiányában a középkor a magánposták keletkezésének ideje. A legnagyobb hírnévre a párizsi egyetem postája tett szert mely csakhamar közhasználatúvá vált. Virágzott a XV. század második feléig, midőn XI. Lajos állami postát létesített. Németország sokkal tovább nélkülözi a postát itt hosszú időn át kereskedők, zarándokok kézbesítették a levelezést, majd pedig nagyobb városok hivatalos hírvivőket alkalmaztak. A XV. század végére már áruszállító járatok létesültek hetente egyszer. Az állami postákhoz való átmenetet a mészáros-posták alkották, melyek úgy keletkeztek, hogy a vásárlás végett utazó mészárosokat levelezés közvetítésére használták fel. Felügyelet és vezetés alatt állottak, állomásuk, menetrendjük volt, még a XVII. században is működtek. Az első rendszeres postaintézmény, Kelet-Poroszországban, a német lovagrend postája volt a XIV. század végén. Tisztán hivatalos posta volt, melyet a közönség igénybe nem vehetetett.

Újkor: Az állami posták keletkezésének ideje. A XVI. században elsősorban a Habsburg ház érezte elsősorban szükségét a postának a hatalmas birodalma mitatt. E roppant birodalomnak szüksége volt a közvetlen és gyors összeköttetésre, rendszeres postaközlekedésre. Első kisérlet e téren III. Frigyes alatt történt, midőn olaszországi hadjárata alkalmával (1451) Taxis Roger rendszeres futárintézményt szervezett Tirolon és Stirián keresztül a harctérre. Taxis Ferenc később I. Miksa császárnak azt az ajánlatot teszi, hogy Bécsből a német birodalmon keresztül Németalföldre saját költségén postajáratot szervez és tart fenn, ha a császár annak jövedelmét neki és utódainak biztosítja. A Taxis-posta a császár által támogatva, lassanként közhasználatú intézménnyé fejlődött, mely magához vonta az általa átszelt terület egész levélforgalmát.Ezzel azonban harcra szolgáltatott okot az egyes birodalmi országok fejedelmei közt, akik területükön a postaszervezésnek jogát maguknak vindikálták. Legelőbb Poroszországnak sikerült 1651. saját postát állítani, utóbb Szászország, Braunschweig-Lüneburg, Mecklenburg s a birodalmi városok közül Köln, Nürnberg, Frankfurt tartottak fenn külön postát. Egyebütt azonban továbbra is a Taxis-féle posta működött, melyet Poroszország csak 1864., a Taxis-házzal kötött szerződésével szüntetett meg végleg. Ausztriában 1615-ig a Taxis-féle posta működött, ekkor külön postát létesítettek, melynek vezetése 1627 óta hűbéri joggal a Paar grófokat illette. 1720. VI. Károly visszaállította a Paar-család jogát és állami kezelésbe vette a postát.

Franciaországban XI. Lajos 1464. szervezett állami postát, az országutak mentén 4-4 mérföldnyire postai állomásokat állítván fel. Ez a posta eleinte kizárólag az állami közigazgatást szolgálta, csak 1480-tól kezdve kaptak magánfelek is engedélyt annak díjfizetés melletti használatára. III. Henrik alakította át a postát modern értelemben: 1576. az egész országra érvénnyel megállapította a díjakat és a menetrendet. IV. Henrik 1597. személyszállítást szabályozta. Még XIII. és XVIII. Lajos nevezetesek a posta fejlődése érdekében tett intézkedésükről. Angolországban VIII. Henrik szervezte a postát, mely 1635-ig csak az államnak szolgált. I. Károly tette hozzáférhetővé a nagy közönségnek, egyúttal megszüntetvén a magán postákat.

A tulajdonképeni postákat a Habsburg-ház uralma alatt a Taxisok létesítették és állami kezelésbe a posta 1716. került Olaszországban a szomszéd államok postavonalai nyultak be. A német, osztrák, francia posták közvetlen összeköttetésben álltak Velencével, Milanóval, Firenzével és Rómával. Nápoly a XVI. sz.-tól a XVIII. sz.-ig Spanyolország postaterületéhez tartozott, mivel annak uralma alatt állott. Oroszországban végül az első rendes postákat Feodorovics Mihály rendezte be 1630.

Forrás: A Pallas nagy lexikona

A leírás nem teljes és igen csak nagy léptekkel jutottunk el a az ókortól napjainkig, de egy ilyen történelmi múltú szervezet bemutatására nem elég egy oldal ezért nem véletlenül készült már több nagyobb terjedelmű nyomtatásban megjelent kiadvány, valamint kis hazánkban is számos múzeum nyílt postatörténeti kiállítással.

Nem térünk ki a magyar posta történetére, pedig mind az épületek (sok postahivatal műemlék védelem alatt álló épületben üzemel), mind a járművek megérdemelnének egy újabb cikket, de sajnos a modellgyártók mint ahogy más magyar épületeknél is a postahivatalok és postakocsik terén sem foglalkoznak velünk. Postakocsi talán néhány kis szériás gyártónál fellelhető. Viszont a tapasztalatunk, hogy vásárlóink igen csak kreatívak és számos magyar vonatkozású nagyon szépen kidolgozott terepasztal készül.

Kifejezetten magyar vonatkozású postahivatal ugyan nincs, de német, osztrák, amerikai és eredeti hely megjelölése nélküli épületből viszont bőven van kínálat legyen az nagyvárosi vagy vidéki hivatal.

Elsőként a Faller 130933 Ho méretarányú postahivatala. A három emeletes épület mérete 190x195x215. Széles lépcsős főbejárattal rendelkezik, az ajtók nyílódnak, túloldalán poggyászrakodó rámpával.

faller-faller-130933-postahivatal

 

130933_fg_02

Szintén a Faller kínálatában N méretarányú régi sarok épület a földszinten postahivatallal. Mérete 127x100x115

faller-faller-232305-emeletes-sarokhaz-postahivatallalA Kibri gyár termékei között is találunk Ho, N, és Z méretarányokban:

Kibri 38824 Alpesi posthivatal 17×14,5×12,5 cm

38824-kibria1-kibrikibri-38824-alpesi-postahivatalSzintén Ho méretarányú a 38734-es kit, “Munderkingen postahivatala”. Ezt a festésében is jól eltalált gyönyörű épületet nyugodtan kinevezhetjük, akár műemlék védelem alatt állónak is hiszen minden adottsága megvan hozzá. Mérete: 235x110x160 mm.

a1-kibrikibri-38734-postahivatal-munderkingen112603

VMC Tipp: Az épület a Bahnhofstrasse-n található ahol immáron a rendszeresen megrendezésre kerülő kamion fesztiválon a gépek, ezelőtt a gyönyörű épület előtt sorakoznak fel, vagyis e látványos életkép lemodellezése tuti befutó lehet asztalunkon. Az épület N méretarányban 37161-es cikkszámmal szintén megtalálható üzletünkben.

truckertreffen09_38

Tovább folytatva a sort a Kibri Z méretarányú 36842 készlete következik, amely egy kisvárosi postahivatalnak is jó alapjául szolgálhat méretei: 130x80x75 mm

a1-kibrikibri-36842-postahivatalTovábbi épületeket találhatnak honlapunkon és most néhány elengedhetetlen kiegészítő, hogy igazán élethűen mutathassuk be egy posta működését. Kezdjük, talán a posta fáradhatatlan dolgozóival akik dacolva az időjárással és egyéb nem kívánatos tényezőkkel nap mint nap célba juttatják küldeményeinket.

Levélhordók 15085(HO), 45085 (TT), 36085 (N) méretarányokban a Noch kínálatában:

noch-15085-postasok-4381515086 Levélkihordók és kiegészítők Noch (HO)

1266867651_9915411954b82ddc3abb85_1Vollmer 2308 Postások (HO)

a1-vollmervollmer-2308-postasok-h0-Eszközök és kiegészítők:

Preiser 17112 különböző postai kézikocsik, 6db/ készlet (HO)

a1-preiserpreiser-17112-kulonbozo-postai-kezikocsik-h0

Preiser 17213 postaládák és telefonfülkék (HO)

a1-preiserpreiser-17213-postaladak-es-telefonfulkek-h0

Preiser 17703 postai csomagok (HO)

a1-preiserpreiser-17703-postai-csomagok-h0

Preiser 17102 zsákok molnárkocsival 60db festetlen (HO)

a1-preiserpreiser-17102-rakomany-zsakok-molnarkocsival-h0

Vollmer 5131 Postai kiegészítők (HO)

a1-vollmervollmer-5131-postai-kiegeszitok-h0-

 

Reméljük, segítségül szolgáltunk eme néhány ajánlatunkkal, további postával kapcsolatos termékünket megtalálja honlapunkon, vagy üzletünkben.

Eddig már 27 hozzászólás érkezett a “Postahivatalok a terepasztalon” bejegyzéshez

Hozzászólás